Knipselarchief Wereldomroep roemloos ten onder


Alles van Waarde is Weerloos

Vrijdag 20 juli 2012 was m’n laatste kantoorwerkdag op de Infotheek bij de Wereldomroep. Ik was daar zo’n 17 jaar fulltime in dienst.


Filmpje: op m’n voorlaatste kantoorwerkdag bij de Wereldomroep kwam NTR-collega Ben Kolster even langs 🙂

Door een gigantische aanslag op het budget – 70% eraf! – moet de Wereldomroep drastisch de koers verleggen en reorganiseren. Daardoor is driewart van de medewerkers – ruim 250 mensen, waaronder ikzelf – boventallig verklaard en noodgedwongen ontslagen.


M’n laatste warme maaltijd bij de Wereldomroep, mmm… rijst met kip-kerrie.

Terwijl ik op zoek ben naar een nieuwe uitdaging gaat de Wereldomroep verder als een multimediaal journalistiek produktiehuis met nog slechts één kerntaak: bevordering van vrije meningsuiting in landen/regio’s waar dit mensenrecht ernstig of geheel wordt onderdrukt. De nieuwe taakstelling met een drastisch ingeperkt budget heeft als consequentie dat vertrouwde onderdelen uit het bedrijf zijn weggesneden, zoals diverse taalafdelingen, de Infotheek en de muziekafdeling. Het ontmantelingsproces is in volle gang en hierbij gaan onherroepelijk veel waardevolle zaken voorgoed verloren. Wrang voorbeeld van onomkeerbare teloorgang vind ik de opruiming van het knipselarchief van de Wereldomroep. Sinds een jaar of vijf wordt er niet meer geknipt, maar ook al verstomde het geluid van de scharen, het omvangrijke mappenbestand was altijd nog te raadplegen. Tot vrijdagmiddag 20 juli 2012. Een dag eerder ving ik terloops op dat de opruiming van het knipselarchief nog ‘voor het komend weekend’ zou plaatsvinden, een beslissing die blijkbaar al enige tijd geleden van hogerhand was genomen.


Donderdag 19 juli 2012, gedeelte van het dan nog raadpleegbare knipselarchief.

Ik was geschokt. Hoe kan je dit mooi opgebouwde papieren archief, het resultaat van tientallen jaren monnikenwerk, weggooien?! Had ik een enorm huis en veel geld, dan had ik dit bijzondere archiefje graag overgenomen, maar de realiteit is helaas weer eens weerbarstig.


Vrijdagmiddag 20 juli 2012: het roemloze eindstation van het knipselarchief… de afvalcontainer.

Voordat de weggooiers met hun afvalcontainers arriveerden hebben ikzelf en een viertal collega’s nog een laatste greep gedaan in de onvolprezen bundeling van binnen- en buitenlandse berichten en publicaties. Voor de nieuwe Wereldomroep zijn een paar relevante themamappen bewaard en persoonlijk ben ik erg blij dat een door mij gewaarschuwde NTR-medewerker – een van de grootste kenners in Nederland van monarchie en royalty – de omvangrijke Koningshuis-onderdelen van het knipselarchief mee naar huis kon nemen. Last but not least hebben 45 mappen, boordevol artikelen over onderwerpen en personen die mij mateloos interesseren, een veilig onderkomen gekregen in m’n eigen privé-archief.


Gered prachtmateriaal dat ik heb toegevoegd aan m’n eigen privé-collectie.

HOME

11 mei 2012: met trots en weemoed… het grootse afscheid van de Nederlandstalige Wereldomroep

Bovenstaande video toont de allerlaatste minuten van de Nederlandstalige uitzending van de Wereldomroep op vrijdagavond 11 mei 2012. Een buitengewone multimediale presentatie vormde de onontkoombare finale van een schitterende 24-uurs radiomarathon. In een sfeer van gepaste trots en weemoed kwamen nog één keer allerlei hoogtepunten voorbij uit de 65-jarige geschiedenis van Radio Nederland Wereldomroep. Aan de totstandkoming van deze laatste uitzendminuten leverde ik ook een flinke bijdrage middels het researchen, selecteren en aanleveren van alle audio-archieffragmenten die erin voorbijkomen.
Het was een afscheid zonder weerga, dat wereldwijd met veel medeleven werd gevolgd door trouwe, dankbare luisteraars. Het slottafereel voltrok zich in Hilversum in een dramatisch buitendecor, aan weerszijden van de vijver voor het Wereldomroepgebouw, letterlijk onder toeziende ogen van honderden medewerkers uit heden en verleden. Deze afsluiting van de Nederlandse uitzendingen vormt een mooie herinnering aan een wereldspeler in Hilversum die tientallen jaren van onschatbare betekenis is geweest voor talloze Nederlanders in het buitenland. Vaarwel Radio Nederland Wereldomroep.

HOME

From the Hoboken Collection : Arnold Bake’s radiotalk (script) on Rabindranath Tagore


It’s certainly been too long – but better late, than never – since I announced to write on some of the interesting documents I found three years ago at Radio Netherlands from the legacy of Peter van Hoboken (1901-1994), Head of Transcription Service at Radio Netherlands from 1948 to 1966 and one of the great pioneers and promotors of Indian classical music in the Netherlands*. For several decades already there has been another and bigger Van Hoboken-collection that is incorporated in the Felix van Lamsweerde-collection, but most of the material that I came across at Radio Netherlands is different and therefore an interesting addition to the material that was known already.

Peter van Hoboken
Peter van Hoboken in his office at Radio Netherlands

From here I’d like to refer to these documents as the Radio Netherlands Hoboken Collection, abbreviated as RNHC. My find in January 2002 of a unique recording by Radio Netherlands in 1957 of sitarist Ravi Shankar already illustrated the great value of Peter van Hoboken, who organised this recording. As an adept of Indian classical music and dance Van Hoboken organised recordings of concerts in The Netherlands and he produced many Radio Netherlands programmes on Indian classical music.


At this point I want to proceed with some interesting documents I found among the RNHC, concerning radiotalks done in 1950 by world famous dutch ethnomusicologist Arnold Bake (1899-1963), radiotalks Bake did in english and hindi about the musical life and culture of India, recorded for the Radio Netherlands Transcription Service to be distributed to presumably India and Surinam for broadcasts by stations over there. What I found of these radiotalks is only paperwork, Bake’s typed scripts along with his handwritten corrections. Unfortunately, the recorded tapes can’t be found in the Radio Netherlands Audio Archives, as these were sent to stations outside Holland, the main task of the Transcription Service.


Arnold Bake

It’s a great pity the recordings of Bake can’t be found in the archives of Radio Netherlands. I’ve asked Felix van Lamsweerde and they’re not in his Van Hoboken Collection. I would assume that they could have been stored in the Arnold Bake Archives, kept at the University of Leiden, but Felix and another expert, Fred Gales, told me that the collection over there contains only papers of radiotalks and not recordings. So, if not in Hilversum and not in Leiden, where can they be? Did the Radio Netherlands Transcription Service sent them to All India Radio and/or to Surinam or are they kept somewhere at the University of London’s School of Oriental & African Studies where Bake lectured? At this point I can’t believe they’re lost. I hope they can be found somewhere, as I’d like to hear how the scripts I found in Hilversum come alive in a radio transmission with Bake’s voice and with the music he talks about.


Rabindranath Tagore

The radiotalk-script I like to present here contains Bake’s thougths on India’s world famous writer, poet, philosopher and Nobelprize winner Rabindranath Tagore (1861 – 1941), in particular on ‘Tagore and his music’ and when I publish this it’s 7 May 2011, precisely the 150th birthday of Tagore. So, yes, this update on the RNHC took me too long, but I think I’m right on time with presenting these particular papers. 🙂


scriptpage 1, click a few times on the photo to enlarge


scriptpage 2, click a few times on the photo to enlarge


scriptpage 3, click a few times on the photo to enlarge


scriptpage 4, click a few times on the photo to enlarge

Let me add that I consider my short writings here on the RNHC as a work in progress. I don’t wanna pretend that I know all the details or have all the answers. That would be stupid and a false claim. If someone sees mistakes or things I overlook or has interesting additional information, please let me know.

* Radio Netherlands and Peter van Hoboken’s son Alexander have given me permission to publish these documents and write about them.

HOME