‘Harmony of the Spheres’ van Joep Franssens – weldadig mooi!

‘Harmony of the Spheres’ van de Nederlandse componist Joep Franssens is een op teksten van Spinoza getoonzet vijfdelig werk voor gemengd koor en (alleen in het middelste derde deel) kamerorkest. Meer informatie over dit werk vind je o.a. hier. Wat Franssens er zelf over heeft gezegd vind je hier en voor een diepgaande, muziekwetenschappelijke analyse klik je hier.

Een prachtige kerngedachte van Spinoza, die Franssens nadrukkelijk gebruikt in begin- en slotdeel van z’n ‘Harmony of the Spheres’, licht ik er nog even uit:
“Animi tamen non armis, sed amore et generositate vincuntur.”
(“Niet door wapens, maar door liefde en edelmoedigheid worden harten gewonnen.”)


Weldadig mooi!

HOME